നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; ആലപ്പുഴ ബൈപാസ് 28ന് തുറക്കും, 6.8 കി.മീ നീളം

ആലപ്പുഴ ∙ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ബൈപാസ് 28ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത…

l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *